Disclaimer

Vriezerwebshop.be verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten te gebruiken.

Vriezerwebshop.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vriezerwebshop.be spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en afbeeldingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen maar ook alle alndere inhoud op deze website en de websites waar wij naar toe hyperlinken onder voorbehoud van type-, schrijf- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen waar Vriezerwebshop.be geen inhoudelijk toezicht en beheer op heeft.

Vriezerwebshop.be doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vriezerwebshop.be nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De gemelde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Informatie over de betaalmethoden, leveringswijze, het bestelproces en het herroepingsrecht kun je terecht bij de webshop die het product aanbiedt.

Auteursrechten

Alle content op Vriezerwebshop.be is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vriezerwebshop.be of diens auteursrechthebbende worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op eniger wijze worden vermenigvuldigd.

Vriezerwebshop.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrecht wanneer de schending via automatische weg is aangeleverd door aangesloten affiliate netwerken en/of aangesloten webshops. In het bijzonder is Vriezerwebshop.be niet aansprakelijk voor afbeeldingen en textuele informatie horende bij de producten.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.